SAVE THE DATE: 28. OKTOBER 2021

–Et samarbeid om bærekraftig næringsutvikling av marine ressurser

Skagerrak konferansen er et initiativ fra offentlige og private aktører langs Oslofjorden og Bohuslän. Målet er å få oppmerksomhet og fortgang i en bærekraftig kommersialisering av havet som matfat med fokus på marine ressurser i Skagerrak.

 

Konferansen vil bidra til å mobilisere  alle  som er opptatt av å realisere prosjekter basert på marine ressurser til å  samle kreftene og iverksette nye ideer. Det gjelder bedrifter som representerer hele verdikjeden; investorer, fagmiljøer, gründere innen mat, hav og bærekraft, forskere samt nasjonale, regionale og kommunale  politikere.

 

Fagmiljøer, forskning, oppstarts bedrifter og virkemiddelapparatet har alle en rolle i utviklingen av Skagerrak. Biologi, teknologi og næringsutvikling må spille på lag. Kun gjennom et tett samarbeid kan vi lykkes med å utvikle bærekraftig næring og et sunt hav. Ressursene finnes, vi har nytenkende forskning og kompetente og innovative selskaper.

 

Initiativtakerne til Skagerrakkonferansen er; Produktivt Skagerrak, Skjærgårdsmat AS og Færder Kommune. Våre hovedsamarbeidspartnere og vesentlige bidragsytere er, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Viken Fylkeskommune, Interreg Sverige-Norge, Svinesundskommittén, Tønsberg Kommune og Hvaler Kommune. Sammen seter vi søkelys på mulighetene i Skagerrak

 

Konferansen arrangeres 28. oktober. Hold av datoen og følg med her for program og påmelding.

Disse bidro på konferansen i 2020.

Få med deg foredragene fra konferansen i oktober 2020

Blå vekstsatsning

 • Odd Emil Ingebrigtsen (H)
  fiskeri- og sjømatminister

  Ingebrigtsen har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

Hva er egentlig havet?

 • Pia Ve Dahlen,
  Frilans marinbiolog og forskningsformidler.
  Lidenskaplig opptatt av havet, hva det gir, hva det trenger og hvorfor vi ta vare det.

  Grunnlegger og eier av Lei en biolog

Blå vekstsatsning

Jennie Nilsson (S) 
Landsbygdsminister

Landsbygdsministeren är ansvarig för landsbygd, regional tillväxt, livsmedel ochareella näringar.

 

Forsknings- och innovationsagenda

 • Marie Gidlund, Verksamhetsledare, Sweden Food Arena
  Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Genom att stärka och öka samverkan inom forskning, utveckling och innovation skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass.

  Gidlund har tidligare arbetat som näringslivsutvecklare inom Umeå kommun, och har erfarenhet från bland annat Business Sweden och livsmedelsindustrin.

  https://swedenfoodarena.se/

Hva skal laksen spise? – svaret finnes i skogen og i havet

 • Margareth Øverland, professor NMBU and Center Director, Foods of Norway
  Foods of Norway aims at developing local novel feed resources based on blue and green biomass such as spruce trees, seaweed, and fish co-products by use of advanced biotechnology. Øverland  has a broad background from variousresearch positions including as a section leader at Norsk Hydro ASA . Today, she is the Center Director of a Center for Research-based Innovation, Foods of Norway

    https://www.foodsofnorway.net/

 

Maritime haver

 • Joachim Hjerl,  Havhøst
  Havhøst is working to promote regenerative ocean cultivation based on seaweed, mussels and oysters. The organisation  is active in more than 20 Danish coastalcities and has a starting point in community gardens, educational outreach and public dissemination. Now the organisation aims to launch a new integratedcommercial platform based on introducing small scale regenerative oceanfarming to costal fisheries offering a new source of income as well as a numberof positive side effects. Hjerl is an entrepreneur with a background in socialscience, communication and food. He is the founder and executive director of Havhøst

  https://www.xn--havhst-eya.dk/

Havets skjulte gull

 • Kristian Lier, Norwegian Shores
  Norwegian Shores delivers oysters from the southern coast of Norway. These oysters grow wild, at their own pace in the clean and cold waters of the North Sea.

   Lier is founder Norwegian Shores and senior advisor in Veridian Corporate.

  https://www.facebook.com/norwegianshores/

Följ med ner under ytan!

 • Catxalot seaweed
  Catxalot  brinner för att sprida kunskap om tång som en ny hållbar råvara och skapa intressen som leder till etablering av tångodlingar, nya produkter och nya verksamheter i Sverige. Catxalot har under flera år försett större delen av Sveriges topprestauranger och kocktävlingar med tång

  Https://catxalot.se/

Resurserna i Skagerrak

 • Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi  Gøteborgs Universitet och föreståndare för Tjärnö marina laboratorium.
  Johannessons  är evolutionsbiolog  och forskningen handlar om att förstå vilkabiologiska mekanismer som leder till ökad biologisk mångfald och till nya arter. Hon använder marina organismer som studieobjekt, främst strandsnäckor men också bl.a. tång och sjöpungar.

  https://www.gu.se/

Ressursene i skagerrak / Prosjekt frisk oslofjord

 • Even Moland, biolog og forsker ved Havforskningsinstituttet
  Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa. Hovedaktivitetene er forskning, rådgivning og overvåkning. Molands interesser spenner over flere disipliner innen marinbiologi, fra akvatiske organismers adferd til fiskeribiologi.  Han er blant annet  opptatt av  effektene av  å restaurere bred alders- og størrelsessammensetning i høstede bestander på reproduksjon, rekruttering og overlevelse.

   https://www.hi.no/hi

Løsninger for bærekraftig forvaltning av økosystemet

 • Bjørn Jalving-
  Senior Vice President Technology, Kongsberg
  Kongsberg Maritime develops and delivers innovative and reliable solutions for maritime markets. A key segment to Kongsberg Maritime is ocean mapping. Ecological monitoring is foundation for sustainable management of the ocean. Jalving and Kongsberg Maritime have been key contributors to the project Frisk Oslofjord”.

  https://www.kongsberg.com/maritime

Scary seafood

 • Maria Bodin,
  Project coordinator, Gøteborgs Universitet
  Maria Bodin är naturgeograf, marinbiolog och  projektkoordinator för ScarySeafood.  Projektet Scary Seafood vill ta vara på outnyttjade marina resurser i våra kustvatten och skapa annorlunda matupplevelser. Det kan handla om djur och alger som är vanliga men som saknar ekonomiskt värde idag. Det kan vara bifångster som inte landas eftersom det inte finns någon efterfrågan. Det kan också handla om alternativa styckningsdetaljer från fiskberedningsindustrin.

  https://www.gu.se/hav-samhalle/samverkan/scary-seafood

Et hav av muligheter

 • Sindre Østgård og Christine Spiten,
  EntrepreneurshipOne
  EntrepreneurShipOne (E/One)  er et null-utslipps fartøy som flaggskip for å mobilisere en flåte flytende laboratorier, en sjøgressbevegelse av gründere og verdens største læringsrom havet: Campus Ocean. 

  Spiten er blant annet kjent som medgründer av Blueye Robotics og utvikling av en undervannsdrone som lar oss utforske verden under overflaten, enkelt fra en smarttelefon. Østgård  brenner for havet og den blå økonomien og er en av drivkreftene bak EntrepreneurshipOne. Han er også styreproff, investor, strateg og entreprenør. 

  https://www.entrepreneurship.one/

  Mobilizing the Segrass movement for a Green shift in the Blue Economy».

På lag med verdiskapningen i det blå

 • Sigridur Thormodsdottir,
  Innovasjon Norge
  Verdiskaping basert på produksjon og foredling av biobaserte råvarer fra hav og land, får en stadig viktigere plass i norsk økonomi. Innovasjon Norge tilbyr en rekke tjenester til støtte for bedrifter i deres innovasjonsarbeid for å utnytte mulighetene i bioøkonomien. 
  Thormodsdottir er opptatt av nye fremtidsmuligheter for norsk sjømatproduksjon, innovasjon og grønn omstilling i fiskeri- og havbruksnæringen.

   

  https://www.innovasjonnorge.no

 

 • Företagsstöd Västra Götaland, Gabriel Skarbäck, Västra Götalandsregionen

  På lag med verdiskapningen i det blå

  • Företagsstöd Västra Götaland, Gabriel Skarbäck, Västra Götalandsregionen

   Västra Götalandsregionen har ansvar for bland annat tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Tilbyr företagsstöd som de marina företagen i Västra Götaland kan ta del av. Skarbäck arbetar med företagsstöd till små, innovativa och nystartade företag i Västra Götalands Län. Han har varit ledare förden grupplänsstyrelsen i Västra Götaland som arbetade med företagsochprojektstöd till modernisering av jordbruk, småskalig livsmedelsförädling ochturism i regionen genom EU´s landsbygdsprogram.

   https://www.vgregion.se/regional-utveckling/

   Samarbeid om blå vekst

   Samtale mellom:
   Truls Vasvik, leder i hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
   Truls Vasvik er utdannet siviløkonom og har omfattende erfaring fra  både næringsliv og politikk. Han er leder i Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

   Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune,
   Siviløkonom og sentral politiker for Senterpartiet i Viken fylkeskommune. Grimstad er vararepresentant for Østfold på Stortinget. Flere perioder som sentral politiker i Råde kommune.

   Bijan Zainali, 2:a vice ordförande i regionutvecklingsnämnden västra Götalandsregionen.
   Bijan Zainali har en bred erfarenhet från offentlig sektor, både som tjänstemanoch politiker. Han har en masterexamen i statsvetenskap.